SVATBA


Ceník je aktuální od : 01.01.2022

   SVATEBNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 


.. 💌 přijímám rezervace pro svatební sezonu 2023

Balíček č.1- (6.h fotografování)

• Finálních 100 vybraných a upravených fotografií na flash disku (barevné + ČB provedení)

• 30 vyvolaných fotografií (rozměr 10×15 – fotografie na vyvolání vybírám sama)

vše dodávám v dárkovém balení

Cena : 8 000,-


Balíček č.2- (8.h fotografování)

• Finálních 150 vybraných a upravených fotografií na flash disku (barevné + ČB provedení)

• 50 vyvolaných fotografií (rozměr 10×15 – fotografie na vyvolání vybírám sama)

vše dodávám v dárkovém balení

Cena : 10 000,-


Balíček č.3- (10.h fotografování)

• Finálních 200 vybraných a upravených fotografií na flash disku (barevné + ČB provedení)

• 70 vyvolaných fotografií (rozměr 10×15 – fotografie na vyvolání vybírám sama)

vše dodávám v dárkovém balení

Cena : 13 000,-

Částka za fotografické služby je splatná nejdéle v den Vaší svatby.

Rezervační poplatek

Rezervační poplatek 2 000,- se hradí při rezervaci termínu. Termín závazně rezervuji po připsání částky na můj účet. Platbu je nutné provést nejpozději 3 dny od rezervace pokud tak není provedeno termín je automaticky opět volný pro další klienty. Zbytek doplatku je splatný nejpozději v den vaší svatby. Rezervační poplatek Vám je automaticky stržen z celkové částky vybraného balíčku. V případě zrušení termínu je tento poplatek nevratný a nelze jej přenést ani na klasické fotografování.

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST

Odeslání objednávky je závazné a zrušení rezervace více než 10 dní před dohodnutým termínem je považováno za nepoctivé jednání ve smyslu § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník„). Strana, která jedná nepoctivě, je povinna nahradit druhé straně způsobenou škodu, a to až do rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy. 

č.ú / 115-7533360297/0100

                            

Doprava

Vždy požaduji proplacení dopraveného, které vám bude napočítáno na předsvatební schůzce dle najetých km.

Každá další hodina navíc na svatbě = 1500,- = 10 fotografií navíc

Každá další upravená fotografie nad rámec balíčku / 150,-

                                                                                       


INFORMACE

PŘEDSVATEBNÍ SCHŮZKA

Přibližně 2 měsíce před Vaším svatebním dnem s Vámi sjednávám předsvatební schůzku. Na ní si společně přiblížíme průběh vašeho svatebního dne a sdělíme si veškeré informace.

NÁHLED

Do 2 týdnů od fotografování Vám na e-mail zasílám odkaz na zaheslovanou náhledovou galerii. Zde si sami vybíráte fotografie k finální úpravě. Náhledy neuchovávám a mažu ihned poté co dostanu Váš konečný výběr. Proto prosím pečlivě zvažte fotografie k úpravě, protože na pozdější výběr nebudu brát zřetel. Náhledy není povoleno zveřejňovat a slouží pouze k Vašemu výběru pro finální úpravy a z tohoto důvodu obsahují vodoznak. Fotografie nad rámec balíčku lze dokoupit a hradí se převodem na můj účet.

LHŮTA PRO ZPRACOVÁNÍ

Dobu pro zhotovení fotografií do finální podoby si vyhrazuji 1-2 měsíce od doby kdy mi zašlete Váš výběr. V případě velké pracovní vytíženosti nebo nemoci se tato doba může prodloužit. Na fotografiích začínám pracovat až v momentě kdy jsou veškeré poplatky za fotografie uhrazené.

HOTOVÉ FOTOGRAFIE

Upravené fotografie Vám v plném rozlišení poskytuji nejdříve v elektronické podobě, jak v barevném tak černobílém provedení. Poté Vás sama budu informovat o následném předání v dárkovém balení. Ráda Vám balíček zašlu i poštou za poplatek 80,-. Veškeré fotografie vždy upravuji svým standartním způsobem. V případě, ze budete požadovat jiné úpravy, které běžně neprovádím bude vám účtován poplatek, který vám vykalkuluji dle náročnosti.

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NIKDY NEPOSKYTUJI

HOTOVÉ FOTOGRAFIE UCHOVÁVÁM 6 MĚSÍCŮ. PROTO JE PROSÍM PEČLIVĚ ULOŽTE – OPĚTOVNÉ ZASLÁNÍ PO UPLYNUTÍ TÉTO LHŮTY NEBUDE MOŽNÉ

Finální fotografie zveřejňuji na sociálních sítích. Pokud se zveřejněním nesouhlasíte prosím aby jste mě o této skutečnosti předem informovali. Děkuji za pochopení! 

AUTORSKÉ PRÁVO

V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících jsem autorem díla a na veškeré fotografie se vztahuje ochrana práva autorského. Tato ochrana se vztahuje jak na dílo dokončené, tak na jeho jednotlivé vývojové fáze a části. Fotografie bez mého písemného souhlasu nesmí být použity pro komerční účely nebo pro prodej třetí straně, není dovoleno je dále jakkoli upravovat ani měnit či odstraňovat můj vodoznak. 


Těším se na naše společné setkání, Barbora 

Post navigation

Napsat komentář